About

บริษัท รสา แลนด์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยทีมงานบริหาร ทีมงานการตลาดและทีมงานก่อสร้าง ทั้งหมดของ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทได้นำบุคคลากร และทีมงานที่มีประสบการณ์จากกลุ่ม บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดิมมาดำเนินงานภายหลังจากกลุ่ม บริษัท สิงห์ เข้ามาควบรวมโดยจัดตั้งบริษัทใหม่แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ RASA Brand

โดยโครงการแรกของบริษัทฯ คือ โครงการ Rasa Grand Villeซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ RASA Maxx Ville โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการแนวราบ ลักษณะโครงการเป็น Townhome 2 ชั้น สไตล์ Modern จำนวน 319 ยูนิตฟังก์ชั่นภายในประกอบด้วยรูปโฉมที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ลงตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและอยู่ในทำเลที่เหมาะสมไว้เพื่อการพัฒนาในอนาคตอีกประมาณ 150 ไร่